Skip to content

O nas

Podstawą działania CDR Investment jest jakość świadczonych usług, zapewniająca Klientowi zachowanie dobrych relacji z kontrahentami.

Usługi są każdorazowo dopasowywane do charakteru działalności biznesowej Klientów i prowadzone są ze szczególna dbałością o dobry wizerunek Klienta z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz zasad etyki biznesowej.

Spółka CDR Investment uzyskała od Komisji Nadzoru Finansowego licencję na zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi.

Na rynku wierzytelności
0 lat
złotych odzyskanych długów
0 mln

Czym się Zajmujemy?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia należności.

Inspirujemy nasze otoczenie do racjonalnego podchodzenia do należności i zobowiązań, zachęcając do patrzenia na nie przez pryzmat wiedzy i odpowiedzialności. Świadcząc usługi windykacyjne, uzdrawiamy finanse Klientów, a Dłużnikom ułatwiamy wyjście na prostą. Pomagamy w zachowaniu dobrych relacji i pozytywnych emocji, przyczyniając się do osiągnięcia harmonii we wzajemnych rozliczeniach.

Uwalniamy firmy od złych długów abyś Ty mógł zająć się tym co lubisz! .

Pomagamy przedsiębiorcom udoskonalać sposób zarządzania swoimi należnościami i dzięki temu zyskiwać wysoką płynność finansową. Jednocześnie dajemy komfort utrzymania pozytywnego i przyjaznego wizerunku w oczach Dłużników, a dzięki temu – możliwość dalszej satysfakcjonującej współpracy w przyszłości. Dłużnikom tworzymy warunki do rzeczowej i konstruktywnej rozmowy o spłacie zadłużenia. Dostrzegamy człowieka i jego problemy. Zrozumienie sytuacji, w jakiej się znajduje, pozwala na wypracowanie dobrych relacji i wspólne znalezienie najlepszego rozwiązania. Motywujemy Pracowników do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności. Tworzymy środowisko pracy, oparte na 4 filarach: komfort, stabilność zatrudnienia, równe szanse i docenienie zaangażowania.
Jednym z elementów polityki bezpieczeństwa oraz systemu zarządzania jakością SGB CDR Investment jest doskonale zaplanowany i skuteczny proces windykacji. Wypracowane przez nas procedury pozwalają profesjonalnie i kompleksowo zarządzać wierzytelnościami naszych Klientów oraz monitorować i kontrolować podejmowane na każdym etapie działania. Dzięki temu ich zakres (m.in. rodzaj wysyłanych pism, harmonogram wizyt) jest zawsze dostosowany do potrzeb Klienta i charakteru przekazanych wierzytelności.

doświadczenie

Od 2009 roku z powodzeniem wspomagamy przedsiębiorców w zarządzaniu nieregulowanymi należnościami.

profesjonalizm

Pasja, zaangażowanie i świadomość własnych możliwości.

jakość usług

Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług.

Warto nam zaufać!

windykacja to nasza specjalność...

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDRI Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania bądź wniosku zgłoszeniowego przez formularz kontaktowy.

CDRI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, biuro@cdri.pl, www.cdri.pl jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysłania i obsługi zapytania przez formularz zgłoszeniowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi i udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przez formularz zgłoszeniowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

*Wyrażam zgodę na otrzymywanie CDRI Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

CDRI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, biuro@cdri.pl, www.cdri.pl jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysyłania zamówionych informacji handlowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, jest uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.