Skip to content

Kariera

Podstawą działania CDR Investment jest jakość świadczonych usług, dlatego stawiamy na współpracę z doświadczonym i zgranym Zespołem.

CDR Investment poszukuje osób ambitnych, pracowitych, które wspólnie z firmą będą chciały się rozwijać i odnosić sukcesy. Pracując z Nami otrzymasz szansę zmierzenia się z wyzwaniami, które Cię zainspirują i w realny sposób wpłyną na Twój rozwój zawodowy i osobisty. Jesteśmy dumni, że Naszą kulturę organizacyjną tworzą ludzie pełni pasji i zaangażowania. To właśnie z nimi i dla nich nieustannie się rozwijamy.

Dołącz do naszego zespołu!

oferty pracy dla Ciebie...

Twój zakres obowiązków:

 • Nadzór nad działem analiz i raportowania w Spółce zajmującej się windykacją;
 • Przygotowywanie prognoz przepływów pieniężnych funduszy inwestycyjnych w zakresie planowanych odzysków oraz ponoszonych kosztów;
 • Prowadzenie analiz ekonomiczno-finansowych rzeczywistych wyników, analiza ryzyk finansowych;
 • Monitorowanie wydajności operacyjnej oraz identyfikowanie obszarów optymalizacji kosztów;
 • Udział w postępowaniach audytorskich i kontrolnych w funduszach inwestycyjnych prowadzonych przez audytorów, instytucje nadzorujące lub depozytariuszy;
 • Identyfikowanie trendów, ryzyk i szans biznesowych oraz dostarczanie odpowiednich rekomendacji;
 • Tworzenie narzędzi i modeli dla celów bieżącego i długoterminowego kontrolingu operacyjnego i finansowego;
 • Nadzorowanie i monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem w organizacji;
  Wspieranie kadry zarządzającej w realizacji poszczególnych etapów cyklu zarządzania ryzykiem;
 • Monitorowanie i doskonalenie procesów, narzędzi i metodologii zarządzania ryzykiem w oparciu o: wnioski z przeglądów, regulacje i wytyczne oraz praktyki w dziedzinie zarządzania ryzykiem;
 • Analizowanie i monitorowanie zakupów portfeli windykacyjnych,
  Inicjowanie i monitorowanie działań zmierzających do wzrostu efektywności systemu operacyjnego Spółki;
 • Przygotowywanie cyklicznych raportów na wewnętrzne potrzeby komórek organizacyjnych oraz zarządu;
 • Analiza potrzeb Spółki co do konieczności wprowadzania automatyzacji procesów oraz wprowadzenie rozwiązań automatyzujących procesy;
 • Ścisła współpraca z działem księgowości oraz innymi działami operacyjnymi w celu zrozumienia i wsparcia ich potrzeb kontrolingowych i procesowych.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale analiz i raportowania najchętniej w firmie zajmującej się windykacją;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem min. 2 lata;
 • Znajomość procesów windykacyjnych będzie bardzo dużym atutem;
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki- ekonomia, finanse, rachunkowość lub pokrewne);
 • Umiejętność określania priorytetów i delegowania oraz rozliczania zadań;
 • Rozwinięte umiejętności analityczne;
 • Znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel na poziomie zaawansowanym- warunek konieczny;
 • Znajomość SQL na poziomie min. średnim;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację- warunek konieczny;
 • Dokładność i zaangażowanie;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Mile widziane:

 • Znajomość programu Acces
 • Doświadczenie w pracy w firmie o profilu windykacyjnym

To oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o kontrakt B2B
 • Możliwość rozwoju w bardzo dynamicznie rozwijającej się Spółce
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dobrą lokalizację biura- w pobliżu dwie stacje metra oraz parking
 • Przyjazną atmosferę pracy

Twój zakres obowiązków:

 • Udzielanie wsparcia prawnego Zarządowi i organom korporacyjnym,
 • Opiniowanie i sporządzanie dokumentów prawnych, oświadczeń i regulacji wewnętrznych,
 • Analiza i rozwiązywanie zagadnień prawnych związanych z działalnością Spółki,
 • Zapewnienie realizacji obowiązków informacyjnych i innych dotyczących spółek podlegających nadzorowi przez KNF, w tym kontakt z odpowiednimi instytucjami,
 • Reprezentowanie Spółki podczas kontroli przez organami administracji państwowej,
 • Reprezentowanie Spółki w postępowaniach cywilnych oraz administracyjnych,
 • Przygotowywanie oraz składnie pism procesowych oraz monitorowanie prowadzonych spraw,
 • Bieżące doradztwo prawne w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę,
 • Dbanie o zgodność regulacji wewnętrznych oraz dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Spółki oraz podmiotów współpracujących,
 • Aktywny udział w tworzeniu strategii prawnej firmy,

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe prawnicze (tytuł radcy prawnego/adwokata),
 • Doświadczenie w pracy w roli prawnika wewnętrznego w firmie,
 • Praktyczna znajomość prawa, w szczególności prawa cywilnego, gospodarczego,
 • Umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie, również pod presją czasu,
 • Doświadczenie w zakresie przygotowywania i opiniowania dokumentów prawnych,
 • Poczucie odpowiedzialności i rzetelności, rozumienie potrzeb biznesowych klienta,
 • Zdolność analitycznego myślenia, sprawna interpretacja przepisów,
 • Samodzielność, komunikatywność, terminowość.
 

Mile widziane

 • Znajomość procesu windykacji,
 • Doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów rynku regulowanego,
 • Doświadczenie w przygotowywaniu projektów dokumentacji i uczestnictwo w postępowaniach dotyczących przekształceń, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę B2B
 • Możliwość rozwoju w bardzo dynamicznie rozwijającej się Spółce
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dobrą lokalizację biura- w pobliżu dwie stacje metra oraz parking
 • Przyjazną atmosferę pracy

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDRI Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania bądź wniosku zgłoszeniowego przez formularz kontaktowy.

CDRI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, biuro@cdri.pl, www.cdri.pl jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysłania i obsługi zapytania przez formularz zgłoszeniowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi i udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przez formularz zgłoszeniowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

*Wyrażam zgodę na otrzymywanie CDRI Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

CDRI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, biuro@cdri.pl, www.cdri.pl jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysyłania zamówionych informacji handlowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, jest uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.