Skip to content

Strefa zadłużonych

Bieżące potrzeby oraz coraz łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania mogą spowodować zachwianie bieżącej płynności finansowej budżetu domowego.

Zaległości w dokonywaniu płatności na rzec wierzycieli, wzrastające koszty obsługi zadłużenia poprzez narastające odsetki mogą doprowadzić do
wpadnięcia w spiralę zadłużenia.

Nie jest to sytuacja bez wyjścia!

Wiemy, jak uniknąć wzrostu zadłużenia i rozwiązać problem już istniejącego zadłużenia!

krok

Nie unikaj kontaktu z wierzycielem. Ugodowe rozwiązanie kwestii długu pozwala oszczędzić koszty, które w przypadku postępowań sądowych zwiększą zadłużenie wobec wierzyciela.

krok

Przeanalizuj swoje źródła dochodów oraz wydatki. Sprawdź jakie kwoty możesz przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Regularne spłaty pozwolą na obniżenie poziomu naliczanych odsetek - a tym samym Twojego zadłużenia - jak również potencjalnego wzrostu zadłużenia w postaci kosztów sądowych lub kosztów egzekucyjnych.

krok

Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Wspólnie wypracujemy rozwiązanie problemu Twojego zadłużenia. Dostosujemy harmonogram spłat do swoich możliwości płatniczych i umożliwimy wyjście ze spirali zadłużenia.

krok

Dokonuj wpłat zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Dzięki temu wzrasta Twoja wiarygodność finansowa. W przypadku przewidywanych opóźnień w realizacji harmonogramu niezwłocznie skontaktuj się z opiekunem Twojej sprawy.

krok

Po spłacie zadłużenia nadal kontroluj swoje wydatki. Nie zaciągaj nowych zobowiązań finansowych bez analizy możliwości ich regulowania.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDRI Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania bądź wniosku zgłoszeniowego przez formularz kontaktowy.

CDRI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, biuro@cdri.pl, www.cdri.pl jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysłania i obsługi zapytania przez formularz zgłoszeniowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi i udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przez formularz zgłoszeniowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

*Wyrażam zgodę na otrzymywanie CDRI Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

CDRI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, biuro@cdri.pl, www.cdri.pl jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysyłania zamówionych informacji handlowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, jest uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.