loader image
Skip to content

Historia

2009 r.

Spółka rozpoczęła swoją działalność windykacyjną

2015 r.

Spółka na podstawie wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego licencji
zarządza procesem windykacji dla portfeli wierzytelności dwóch funduszy sekurytyzacyjnych. Fundusze zarządzane są przez BPS TFI S.A.

2017 r.

Spółka podpisała umowę o zarządzanie wierzytelnościami z IPS-SGB Wierzytelności
Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.

2011 r.

Większościowy pakiet udziałów objął SGB Bank SA w Poznaniu
Bank zrzeszający w Spółdzielczej Grupie Bankowe SGB.

2016 r.

Spółka podpisała umowę o zarządzanie wierzytelnościami z SGB
Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.

2020 r.

100% udziałów objęła spółka Efficenter Sp. z o.o.

2009 r.

Spółka rozpoczęła swoją działalność windykacyjną

2011 r.

Większościowy pakiet udziałów objął SGB Bank SA w Poznaniu
bank zrzeszający w Spółdzielczej Grupie Bankowe SGB (Grupa zrzesza 192 banki spółdzielcze)

2015 r.

Spółka na podstawie wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego licencji
zarządza procesem windykacji dla portfeli wierzytelności dwóch funduszy sekurytyzacyjnych. Fundusze zarządzane są przez BPS TFI SA.

2016 r.

Spółka podpisała umowę o zarządzanie wierzytelnościami z SGB
niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.

2017 r.

Spółka podpisała umowę o zarządzanie wierzytelnościami z IPS-SGB Wierzytelności
niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.

2020 r.

100% udziałów objęła spółka Eifficenter Sp. z o.o.

Aktualnie Spółka realizuje plan rozwoju w kierunku zwiększenia udziału na rynku windykacyjnym w zakresie zakupu portfeli wierzytelności, pozyskanie nowych partnerów do zarządzania portfelami wierzytelności masowych.

RODO
Zasady przetwarzania danych osobowych

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDRI Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania bądź wniosku zgłoszeniowego przez formularz kontaktowy.

CDRI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, biuro@cdri.pl, www.cdri.pl jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysłania i obsługi zapytania przez formularz zgłoszeniowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi i udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przez formularz zgłoszeniowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

*Wyrażam zgodę na otrzymywanie CDRI Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

CDRI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, biuro@cdri.pl, www.cdri.pl jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysyłania zamówionych informacji handlowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, jest uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.