Skip to content

Monitoring należności

Będziemy na bieżąco monitorować spływ należności w Twojej firmie poprzez systematyczne utrzymywanie kontaktu z Twoimi kontrahentami w określonym czasie.

Jeśli wystawiasz wiele faktur i masz ograniczoną zdolność do utrzymania płatności pod kontrolą – nasza usługa jest dla Ciebie. Skontaktujemy się z Twoimi klientami w celu potwierdzenia, że otrzymali fakturę i przypomnimy im warunki płatności. Nasze zaawansowane systemy informatyczne pozwalają monitorować tysiące płatności na dobę.

Zatory płatnicze mogą być zmorą każdej firmy! Jeżeli wystawiasz dużo faktur lub nie wiesz jak skutecznie rozmawiać z klientem o spłacie zadłużenia – zachęcamy do skorzystania z naszego zespołu specjalistów. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez wiele lat, nasi windykatorzy mogą poprawić terminowość opłacania faktur nawet o 80%.

Blisko 40% firm boryka się z problemem nieterminowego opłacania faktur. Nasi klienci do nich nie należą.

Powierzenie obsługi monitoringu należności wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej oznacza wyższą skuteczność i niższe koszty w porównaniu do monitoringu prowadzonego samodzielnie .

Interwencja podmiotu „trzeciego”, posiadającego zasoby pozwalające na skuteczne prowadzenie zarówno windykacji polubownej jak i sądowniczej, skłania nierzetelnych kontrachentów do szybkiego uregulowania zadłużenia.

Kontakty z dłużnikiem zabierają cenny czas. Skontaktujemy się z Twoimi klientami w celu potwierdzenia, że otrzymali fakturę i przypomnimy im warunki płatności.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDRI Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania bądź wniosku zgłoszeniowego przez formularz kontaktowy.

CDRI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, biuro@cdri.pl, www.cdri.pl jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysłania i obsługi zapytania przez formularz zgłoszeniowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi i udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przez formularz zgłoszeniowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

*Wyrażam zgodę na otrzymywanie CDRI Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

CDRI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, biuro@cdri.pl, www.cdri.pl jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysyłania zamówionych informacji handlowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, jest uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.