Skip to content

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna (przedsądowa) jest kluczowym elementem procesu odzyskiwania wierzytelności. Na tym etapie prowadzenia działań najbardziej istotny jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem i nakłonienie go do spłaty zadłużenia lub zawarcia stosownej umowy ugody. Doświadczeni negocjatorzy z CDRI Sp. z o.o., różnorodnymi środkami psychologicznymi motywującymi dłużników do dobrowolnej spłaty należności, podejmują dialog z dłużnikami i starają się skłonić do dobrowolnej zapłaty. Jednocześnie uświadamiają im dalsze konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z odmowy spłaty zadłużenia. Prowadzenie działań na wczesnym etapie powstania zadłużenia, nacisk na stanowcze negocjacje z dłużnikami umożliwia odzyskanie wierzytelności w całości lub w większej ich części, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Zakres podejmowanych przez CDRI Sp. z o.o. działań dotyczy w szczególności następujących czynności:

Prowizja pobierana jest miesięcznie wg ustalonej w umowie wysokości (+ VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami) wyłącznie od wyegzekwowanych kwot, bez opłat wstępnych.

elastyczność

Nasze podejście do windykacji zależy od rodzaju roszczenia i Twojego dłużnika. Szybko dostosowujemy proces windykacji do Twoich potrzeb ponieważ naszym głównym celem jest odzyskanie Twoich pieniędzy, tak szybko, jak jest to możliwe.

profesjonalizm

Nasza siła tkwi w profesjonalnym prowadzeniu negocjacji. Tak długo, jak dłużnik nie płaci, Twoje pieniądze pracują na jego korzyść. To może Cię niemało kosztować. Nie jesteś bankiem dla innych firm. Pozwól aby CDRI Sp. z o.o. odzyskał Twoje pieniądze.

skuteczność

Dzięki naszej wysokiej skuteczności, możesz poprawić płynność finansową swojej firmy i zminimalizować straty.

Dlaczego My?

Powierz nam swoje wierzytelności.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDRI Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania bądź wniosku zgłoszeniowego przez formularz kontaktowy.

CDRI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, biuro@cdri.pl, www.cdri.pl jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysłania i obsługi zapytania przez formularz zgłoszeniowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi i udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przez formularz zgłoszeniowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

*Wyrażam zgodę na otrzymywanie CDRI Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

CDRI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, biuro@cdri.pl, www.cdri.pl jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysyłania zamówionych informacji handlowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, jest uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.